กรณีศึกษาวางระบบบัญชีและแก้ปัญหาบัญชี ตัวอย่างที่ 1